Updates

סיכום סיור פקחות בליפתא – 12.7.2013

בתום סיור שגרתי, בסביבות שעה 16:30, הגיעה ניידת של שירותי הכבאות ועצרה בסמוך למשרד רחמימוב במעלה המזרחי של הכפר.

כבאי ירד אל כיוון מרכז הכפר לכיבוי שרפה, אשר לדבריו היתה הצתה מכוונת. זוהי היתה השרפה השנייה אליה נקראו היום, שעתיים לאחר השרפה הראשונה, אשר סימניה מתועדים בתמונות הבאות.

IMG_7035

IMG_7044

IMG_7062

  • *שדות חובה

12.07.2013
0 comments / Comment