(עברית) חוות דעת מומחה בנושא עבודות סלילת הדרכים בתחום התוכנית והשפעתן על יציבות המבנים לשימור – נספח לעתירה, אוגוסט 2021

Sorry, this entry is only available in Hebrew.

Comment

  • *שדות חובה