השיח הציבורי

  • אנו פועלים למען הגברת המודעות לחשיבות המקומית והבינלאומית של ליפתא. אנו עורכים סיורים בליפתא, מקיימים כנסים הפתוחים לציבור, פועלים לפרסום המאבק בתקשורת ובמסגרות אקדמיות, יוצרים קשר עם ‘מקבלי החלטות’ ועורכים מפגשי פעילים פתוחים. כל המעוניין לקחת חלק במאבק כנגד ההחמצה ההיסטורית להפיכת ליפתא לאזור מגורי יוקרה, מלונאות ומסחר מוזמן להצטרף אלינו.

    • Tags
    • Buildings
    • Activity

Related Items: