אודותינו

'הקואליציה להצלת ליפתא' התאגדה בשנת 2010 כדי להציל את הכפר ליפתא מתכנית בנייה 6036 המאיימת להרוס אותו. אנו מאמינים ששימור המבנים, תוואי הנוף וטיפוח המרקם הסביבתי חיוניים לעתיד האתר ולעתידה של ירושלים. מטרתנו היא להגיע להסדר קבוע שיבטיח את שימור האתר כסמל לעתיד מקיים וכאתר מורשת מקומי ואוניברסלי.

 

מי אנחנו

בקואליציה מתנדבים כמה עשרות פעילות ופעילים; פלסטינים וישראלים ובני לאומים אחרים, נשים וגברים, בני דתות שונות, מי שגרו בליפתא, צאצאי המקום ובני משפחותיהם, חוקרים, פעילי חברה, סביבה ותרבות, כולם אנשים שליפתא, עתיד ירושלים והאזור יקרים להם. חברי הקואליציה מגיעים מרקעים שונים ולפיכך תפיסתם את המאבק וחזונם לעתיד הכפר מקבל דגשים שונים אך את כולם מלכדת מטרה אחת – הצלת הכפר ליפתא מהרס הבנייה.

 

ארבעת אפיקי הפעילות המרכזיים שלנו:

 

הרחבת ההיכרות ועידוד השיח הציבורי

 

מאבק משפטי

 

מאבק סביבתי אקולוגי

 

תיעוד האתר ואוצרותיו