חוות דעת אקולוגית – נספח לעתירה, אוגוסט 2021

עינו בחוות הדעת שחיבר האקולוג ד"ר דוד שוהמי

הגב

  • *שדות חובה