חוות דעת מומחה בנושא עבודות סלילת הדרכים בתחום התוכנית והשפעתן על יציבות המבנים לשימור – נספח לעתירה, אוגוסט 2021

עיינו בחוות הדעת של מהנדס עמוס שירן

הגב

  • *שדות חובה