פסק הדין לעתירה נגד מכרז ממ"י בליפתא, פברואר 2012

2012

פסק הדין לעתירה שהוגשה ע"י הקואלציה להצלת ליפתא בשיתוף פעולה עם גופים נוספים במרץ 2011 נגד המכרז לשיווק קרקעות הכפר אשר פורסם בדצמבר 2010, ואשר קיבל את טענות העותרים. בית המשפט המחוזי בירושלים וכבוד השופט ד"ר יגאל מרזל.

מינהל מקרקעי ישראל יצא בחודש דצמבר 2010 במכרז, שעניינו חכירת מגרשים לבנייה למגורים ומסחר בהיקף של 212 יחידות דיור בעשרה מתחמי משנה באזור הכפר ליפתא שבירושלים. מתחם הכפר ליפתא הוא בעל מאפיינים ייחודיים – היסטוריים, ארכיטקטוניים ואחרים. בעתירה שבכותרת נטען שיש לבטל מכרז זה. טענתם העיקרית של העותרים היא, שאין מקום לקיים את המכרז, כל עוד לא הושלמו הליכי השימור והתכנון המפורטים במתחם כולו, והכל כנובע מאופיו הייחודי של הכפר.

 

לקריאת פסק הדין המלא

הגב

  • *שדות חובה