תלמידים ומורה בבית הספר בליפתא

1947

Students from Lifta school with their teacher Muhammad Abdallah Rabee in 1947

מתוך:
Birzeit University Palestine Archive Project, http://awraq.birzeit.edu/?q=en

students lifta
הגב

  • *שדות חובה