הסביבה הטבעית

  • פעילותינו בתחום הסביבה כוללת סיורים בליפתא ושיתוף פעולה עם ארגוני סביבה לשמירת ערכי הסביבה הייחודיים של הכפר. אנו מקדמים את הכפר ליפתא כאתר נוף תרבות המייצג קשר בלתי מנותק בין הסביבה הבנויה לסביבה הנופית: מורשת אדריכלית יוצאת דופן המשתלבת עם הטבע והטרסות החקלאיות שהיו חלק אינטגרלי מהכפר. תרבות הבנייה באבן המסורתית המקומית ואורח החיים הנשען על טרסות חקלאיות ומערכת מים טבעית מהווים מופת של קיימות וכבוד לטבע שאין כדוגמתו בישראל. אלו הם שאיפשרו לסביבה הטבעית של הכפר להישאר ברמת שימור גבוהה לאורך מאות שנות התיישבות. בכך חשיבותו העיקרית והאוניברסאלית של ליפתא: המורשת התרבותית האנושית נובעת מנוף התרבות בו היא צמחה והתפתחה, ניזונה ממנו ומזינה אותו.

    הכפר ליפתא הינו אתר טבע עירוני של עיריית ירושלים ודורג במקום 20 מתוך 141 אתרי טבע עירוניים בירושלים מבחינת ערכיות אקולוגית (טבע עירוני בירושלים: תכנית אב ויישום, יולי 2014). כמו כן, מכלול הכפר ליפתא הינו אתר מורשת עולמית ברשימה הטנטטיבית הישראלית של אונסקו.

    • תגים
    • מבנים
    • פעילות