מאבק משפטי

  • עתירת הקואליציה משנת 2011 הצליחה להקפיא את תכנית 6036 ולחייב את רשות מקרקעי ישראל לערוך סקר עתיקות ושימור בכפר. בסוף 2016 סיימה רשות העתיקות את הסקר, ממצאיו הוצגו בכנס נוף תרבות – מורשת הכפר ליפתא, אך טרם פורסמו במלואם. החל מ 2017 אנו פועלים בזירה המשפטית למען הנגשת ממצאי הסקר לציבור ובדרישה לשינוי התכנית ולהימנעות מתחילת העבודות בשטח כל עוד שינוי זה לא בוצע.

    • תגים
    • מבנים
    • פעילות