בית 101 (נצח ישי)

  • מבנה תלת קומתי אשר נבנה בתקופות שונות. שתי הקומות הראשונות נבנו באבן כנראה בתקופת המנדט, ובמהלך התקופה הישראלית נבנו מספר חדרים מבטון על גבי הגג, וחלקים נוספים שלו נסגרו בפרגולה. במקום פועל הארגון "נצח ישי" שמפעיל יצחק (איציק) שכטר על שם בנו שנפל במהלך שירותו הצבאי. מתקיימות בו פעילויות שונות לילדים ובני נוער מסביבות ירושלים. הסטודנטים של פרוייקט "מראה מקום" עושים גם הם שימוש במבנה לצורכי מפגשים, עבודה, שימוש במים וחשמל.

    • תגים
    • מבנים
    • פעילות