בית 66

  • בית 66 הוא קומפלקס של מבנים אשר נבנו בתקופות שונות זה על גבי זה. התגוררו בו משפחות שונות וביניהן משפחת מוח'תאר הכפר אחמד אלחאג' עומר (אף כי הדעות חלוקות על כך) ומשפחת משעל. בהמשך שימשו חדרי הקומה העליונה כבית ספר לילדי התושבים שהגיעו לאחר 1948. כיום מרבית חלקי הבית נמצאים במצב שלם פרט לאגף הדרומי אשר קרס. המבנה נטוש.

    • תגים
    • מבנים
    • פעילות