עדכונים

עתירה לביטול מכרז רשות מקרקעי ישראל למכירת אתר ליפתא ולביטול תכנית המתאר המיושנת 6036

היום, יום שלישי 3.8.2021, הגיש עו״ד ד״ר סאמי ארשיד עתירה לבית המשפט לעניינים מנהליים בירושלים נגד רשות מקרקעי ישראל בדרישה לבטל את המכרז לתכנון ובנייה של 259 וילות, מבני מסחר ומלון בכפר ליפתא הנטוש, ולבטל את תוכנית הבנייה 6036.

עו״ד ד״ר ארשיד, המייצג עמותות ויחידים הפועלים לשימור ליפתא וביניהם תושבי ירושלים פליטי ליפתא, בקש מבית המשפט להורות על הפסקת כל פעולת שיווק או מכירה של המגרשים בכפר ליפתא ולחייב את רשות מקרקעי ישראל להגיש תכנית חדשה לשימור הכפר ליפתא שתחליף את תכנית 6036, תיישם את ממצאי סקר רשות העתיקות בליפתא, ותתייחס להכרזה כי ליפתא מועמדת להכרה כאתר מורשת עולמי על ידי אונסק"ו. התוכנית המבוקשת תתוכנן בשיתוף הציבור ותאושר בוועדות התכנון תוך הקפדה על אמות המידה המקובלות בעולם לשימור אתרים בסדר גודל זה.

בשנת 2017, פרסמה רשות העתיקות ממצאי סקר מפורט בו נמצא כי המערך הבנוי של הכפר ליפתא וכן מערך הדרכים, הטרסות, החלוקה ההיסטורית של החלקות, ממצאי הטבע, החקלאות והסביבה שבתחום הכפר לא הוטמעו בתכנית 6036.

סקר רשות העתיקות מבהיר כי קיימים בליפתא אתרים אשר ראויים להישאר בידי הציבור ונגישים במלואם לציבור כחלק ממסלולי הטיול בכפר: בתי בד, גתות, מערות, מבני מופת ומבנים ייחודיים. על פי המכרז הנוכחי אתרים אלו משווקים ועוברים ליזם הפרטי ללא כל הנחיה ובניית מנגנון לשימורם בפועל ולהעמדתם לרשות הציבור. העותרים טוענים כי ״שיווק אתר ליפתא בכללותו (447 דונם) ליזם אחד וכפועל יוצא הקמת מבנים חדשים על אדמות הכפר ובמקום הכפר הקיים, יש בה משום סיכול היכולת של שימור הכפר הקיים וסיכול כל אפשרות לשימור המרקם ההיסטורי המלא  של הכפר, כפי שעולה מסקר השימור.

שיווק אדמות הכפר ליפתא, לצד נישול הזכויות ההיסטוריות של תושבי המקום המקוריים הוא גם מהלך בלתי סביר לאור העובדה כי השיווק נעשה ללא התחשבות בזכויות קניין היסטוריות שמעולם לא נותקו מהמקום וללא התחשבות בשיקולי תכנון ושימור הכרחיים כדי לחשוף ולשמר את ההיסטוריה והאדריכלות המיוחדים של המקום.תוכנית הבנייה תגרום לבכייה לדורות, למחיקת פיסת היסטוריה ונוף שערכם לא יסולא בפז.״

עתירה זאת היא גם נגד רשות העתיקות ועיריית ירושלים הנתבעות ״לייצב את המבנים הקיימים בתחום הכפר ליפתא הנטוש כדי למנוע את קריסתם של המבנים או כל חלק מהם בצורה מקצועית עם אדריכלי, מהנדסי וקבלני שימור על פי אמות המידה המקובלות בעולם השימור כיום״.

לעתירה מצורפות שלוש חוות דעת מקצועיות המבהירות מדוע תוכנית 6036 שאושרה בשנת 2006 צריכה להתבטל.

עמוס שירן, מהנדס אזרחי השווה בחוות הדעת שלו בין תוכנית הדרכים בתוכנית 6036 ובין סקר רשות העתיקות ומראה בתשריטים כי חלק מהדרכים המתוכננות בתוכנית 6036 קרובות מידי למבנים קיימים ובמקרים מסוימים אף עוברות "דרך" בתים קיימים. כמו כן הוא מתריע כי עבודות סלילת הדרכים כפי שמסומנות בתוכנית, עלולות לגרום להתמוטטות המבנים הקיימים כתוצאה מעבודות חציבה או ריטוט הנדרשות לפריצת הדרכים.

האקולוג ד״ר דוד שהמי כותב בחוות הדעת שלו כי "הכפר ליפתא הוא אתר נוף תרבות שאין שני לו בעולם המעיין, הטרסות החקלאיות והנוף הטבעי הם חלק בלתי נפרד מאותנטיות המקום המקנה לו את זהותו ואת חשיבותו העולמית לשימור. מגוון בתי הגידול הטבעיים ומושפעי האדם מבטאים באופן ייחודי את השתלבות הכפר בטבע ואת השימוש החקלאי-מסורתי במשאבי הקרקע והמים. תרבות הבנייה באבן המסורתית ואורח החיים הנשען על טרסות חקלאיות ומערכת מים טבעית מהווים מופת של קיימות וכבוד לטבע שאין כדוגמתו באזורנו, אשר אפשרו לסביבתו הטבעית של הכפר להישאר ברמת שימור גבוהה לאורך מאות שנות התיישבות באתר. בכך חשיבותו העיקרית והאוניברסאלית של ליפתא: המורשת התרבותית האנושית נובעת מנוף התרבות בו היא צמחה והתפתחה, ניזונה ממנו ומזינה אותו. מכלול זה, של הטבעי, החקלאי והבנוי, מרכיבים אתר מורשת תרבותית ונוף תרבות עולמיים מן המעלה הראשונה. במכלול ליפתא קיימת הזדמנות נדירה לשימור נוף תרבות על מרכיביו האנושיים והטבעיים, אשר היה אופייני בעבר לארץ אך נעלם כמעט לחלוטין תחת גלגלי הפיתוח.

… אתר ליפתא הוגדר כאתר טבע עירוני מוכרז ומוכר בירושלים חלק מרצף השטחים הפתוחים המקיפים את העיר (עמק הארזים ומצפה נפתוח). רצף זה מזין את ליפתא ומתקיים בזיקה אליו, מאפשר קישוריות ומעבר צמחים ובעלי חיים ומבטיח, בהינתן שימור נאות, את המשך קיומן של המערכות הטבעיות באתר ובסביבתו. תכנית 6036 לבניה בליפתא תכניס בינוי והתשתיות ישנו את משטר זרימת מי הנגר וחלחול המים וישפיעו לרעה על בית הגידול הלח, ובתי הגידול הטבעיים ימוגרו מחשש לשריפות ונוכחות בעלי חיים בלתי רצויים."

תכנית 6036 אינה מספקת כל מענה לשימור ליפתא. יש להתחיל מהלך מחושב, מעמיק ומאתגר של תכנון מחודש שמטרתו שימור ליפתא על כל מרכיביו.

חוות הדעת השלישית החתומה על ידי חמישה מאדריכלי ומתכנני השימור הידועים בישראל, מבהירה כי הנחית רשות העתיקות לשמור במרכז הכפר את נפח הבניה המקורי בלבד, סותרת את התכנית הקיימת המאפשרת בניה חדשה במרכז הכפר. זכויות הבניה החדשות במרכז הכפר המוגדרות בתכנית 6036 לא נגזרו מכל סקר והוגדרו עוד בטרם הוכן דו"ח רשות העתיקות. התכנית הקיימת לא עודכנה בהתאם להנחיות רשות העתיקות והיא עומדת בסתירה להנחיות אלו.  מהלכי השימור הנדרשים בפועל כיום הם ייצוב וחיזוק מינימאלי של המבנים הקיימים, מעבר לכך היה ראוי להשאיר את הכפר במצבו הנוכחי   לדורות הבאים.

לפרטים נוספים:

דפנה גולן 054-8820698 daphnagolan@gmail.com

אילן שטייר ilan@makinghistory.co.il

0545692059

  • *שדות חובה

04.08.2021
0 תגובות / הגב