עדכונים

הוועדה המקומית בלמה זמנית את קידום תכנית הבנייה בליפתא

ביום רביעי שעבר 9.8.17 התכנסה זו הפעם השלישית הוועדה המקומית לתכנון ובניה ירושלים לדון בתכנית בינוי 270ב' על הכפר ליפתא שבאה בעקבות פסיקת בית משפט לתקן, להשלים ולשפר תב"ע בתוקף זה יותר מעשר שנים – 6036 – ולהתאימה לממצאי סקר רשות העתיקות שנערך באתר. כמו בדיון הקודם ב-12 ביולי וכמו בסיור שקיימה הוועדה באתר במהלך החודש האחרון, גם לקראת דיון זה נפגשו חברי הקואליציה להצלת ליפתא עם נציגים רבים מהוועדה המקומית כדי לתת מידע ולהסביר את עמדתנו הנחרצת נגד תכנית הבנייה. כמו בדיונים הקודמים, גם בדיון האחרון רוב חברי הוועדה – חברי מועצת העיר ירושלים הביעו התנגדות לתכנית. לדברי העירייה "התוכנית ירדה מסדר היום על מנת לעבור בחינה מקצועית נוספת. לאחר שתסתיים בחינה זו, תועלה מחדש לדיון בוועדה המקומית לתכנון ובנייה".

אנו שמחים על ההצלחה הזו וממשיכים להיערך לקראת המשך המאבק –  חתמו כאן על עצומה לביטול תכנית הבנייה ההרסנית בליפתא ולקידום פרוגרמה חדשה המתייחסת באופן מקצועי לאיכויות הטבע והתרבות שבמקום.

החלטת הוועדה זוכה לסיקור עיתונאי נרחב

  1. כל העיר ירושלים – ליפתא: תכנית הנדלן נבלמה זמנית
  2. אתר ידיעות אחרונות – בפעם השלישית נדחתה תכנית הוילות בליפתא
  3. הארץ – ניצחון למתנגדי שכונת יוקרה בכפר ליפתא: תוכנית הבנייה נדחתה ותובא לדיון מחודש
  4. הארץ – ניצחון למתנגדי שכונת יוקרה בכפר ליפתא: תוכנית הבנייה נדחתה ותובא לדיון מחודש (ערבית)

  • *שדות חובה

14.08.2017
0 תגובות / הגב